Top

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE AI DESIRO.RO

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităților de promovare și vânzărilor de bunuri și servicii de către SC DESIRO VISION SRL și orice alt partener cu care derulează un contract în acest sens, prin intermediul magazinului online desiro.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică) și pot fi modificate oricând de către aceștia. Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

WEBSITE/SITE (desiro.ro): reprezintă website-ul care are adresa de internet www.desiro.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informațiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate și promoții/campanii de informare/promovare pentru acestea desfășurate de către desiro.ro.

BUNURI ȘI SERVICII: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate pe website și în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

SPECIFICAȚII: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate atât în desiro.ro, precum și în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producător sau de către utilizatori/cumpărători, sau așa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează desiro.ro în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR: societatea comercială SC DESIRO VISION SRL având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Aurel Suciu nr. 42, bl. F, ap. 4, jud. Cluj, cod poștal 400440 , înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J12/1692/17.04.2019 CUI: RO40998903. Adresa punctului de lucru, OFFICE este Str. Fagului nr. 83, parter, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400483.

CUMPĂRĂTOR: persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă prin intemediul desiro.ro

CONTRACT: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

COMANDĂ: un proces finalizat de cumpărare pe website, confirmat de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și alte drepturi asociate, drepturile privind baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare dintre cele de mai sus.

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale SC DESIRO VISION SRL

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea desiro.ro într-un mod contrar scopului declarat și practicii în domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii desiro.ro, proprietarilor legali ai acestuia și oricărui alt partener cu care se derulează un contract în acest sens.


CONȚINUTUL SITE-ULUI DESIRO.RO

Informațiile prezentate pe desiro.ro au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă.

Descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezența informațiile cele mai relevante și cât mai complete, astfel încât produsul să poată fi utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe desiro.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și designului fără notificare prealabilă de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc și la starea produselor afișate se pot obține contactând Vânzătorul prin email/telefon la datele de contact din partea de jos (footer) a paginilor de pe desiro.ro

PROMOȚII ȘI CAMPANII

Promoțiile și campaniile prezentate pe acest website pot fi valabile numai în desiro.ro.

Promoțiile și campaniile prezentate pe desiro.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare și în regulament, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.

PREȚURILE PRODUSELOR

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului desiro.ro includ TVA conform legii în vigoare.

Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeze produsele este considerat cel din comanda confirmată de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau de eroare care afectează prețul (conform paragrafului privind Comenzile).

Prețurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.


COMENZILE

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul desiro.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele informații:

1. Comandă/Precomandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii din partea Cumpărătorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

În cazul epuizării stocului pentru produsul comandat, înainte de finalizarea comenzii, reprezentantul desiro.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemănătoare ca aspect și specificații tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat există alternative.

În cazul epuizării stocului înainte de finalizarea comenzii și al lipsei unei alternative la produsul comandat, comanda poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vânzător, dar nu înainte de anunțarea Cumpărătorului despre această stare de fapt.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a desiro.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv al erorilor umane, în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul neopozabil să anuleze comanda efectuată, iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt.

Precomanda reprezintă o comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat și care poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va urma aceiași pași ca o comandă normală, singura diferența fiind termenul de livrare, care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului și care va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii, precum și în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare și prețul produsului, ceea ce îi dă dreptul neopozabil Vânzătorului să modifice aceste informații în website.

Vânzătorul are dreptul să modifice și condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect și a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.

Vânzătorul nu este considerat culpabil și nu i se pot imputa penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.

Cumpărătorul are dreptul de a renunța în orice moment la o precomandă, iar dacă aceasta a fost deja achitată, suma respectivă îi va fi returnată integral.

CONTRACTUL LA DISTANȚĂ

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Data încheierii contractului de vânzare la distanță între desiro.ro și client este considerată data comenzii confirmate de către Vânzător.

Termenii și condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora venind Certificatul de Garanție emis de către producător, importator sau distribuitor, după caz.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii, și implicit Contractului, și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.

FACTURAREA

Prețul, modalitatea și termenul de plată, precum și termenul de livrare sunt specificate în Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

PLATA

Plata produselor comandate se poate face conform modalităților de plată acceptate de către Vânzător și condițiilor impuse de finanțator în cazul plăților efectuate prin card bancar sau credit.

În cazul achitării online, după înregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocată în contul Cumpărătorului, urmând a fi încasată de către Vânzător doar după confirmarea comenzii.

În cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizată, banii vor fi returnați integral pe card, fără niciun comision adițional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vânzătorului, care însă nu este responsabil de termenul în care această rambursare este făcută, acest aspect fiind în sarcina băncii Cumpărătorului al cărui instrument financiar a fost utilizat.

Vânzătorul nu este responsabil pentru politica și condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plată sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate la desiro.ro.

În cazul unor erori apărute în timpul procesului de plată, Vânzătorul nu are obligația de a efectua livrarea, în sarcina acestuia intrând numai informarea Cumpărătorului asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat. Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute, dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității și responsabilității acestuia.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatori de plăti autorizați. desiro.ro NU stochează informațîi despre cardul dumneavoastră.

LIVRAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Termenele de livrare variază de obicei între 1 și 5 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor și de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 5 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv a cazurilor legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.


ACCEPTAREA ȘI TRANSFERUL DE PROPRIETATE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor conform legislației în vigoare pe teritoriul României la data încheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin finalizarea livrării semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).


RETURUL PRODUSELOR

desiro.ro oferă posibiliatea de returnare a produselor în termen de 14 zile lucrătoare în următoarele situații:

Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site. 

Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din ofertă, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de desiro.ro.


Produse ce au fost livrate greșit. 

Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată către reprezentanții desiro.ro, iar Consumatorul va refuza recepția produsului. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuirea lui cu un produs similar sau pentru rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de desiro.ro.


Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achiziționat produsul la distanță, respectând condițiile ordonanței de urgență nr. 34/2014.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Adresa de comunicare a notificărilor este sales@desiro.ro

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (aceast document ține loc de contract conform legislației românești) și nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau prin alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (să aibă toate accesoriile și documentele care le-au însoțit la livrarea inițială, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi etc).

Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate integral de către client.

Rambursarea contravalorii produselor achiziționate se va face în cel mult 14 de zile lucrătoare de la data denunțării cumpărării și este posibilă numai prin transfer bancar.

Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o comandă care a beneficiat de transport gratuit determina scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat se va reține contravaloarea transportului oferit inițial.

Se pot percepe taxe suplimentare cu o valoare între 0 și 50% din valoarea inițială a produsului pentru readucerea produselor la starea inițială în cazul returnării produselor uzate, deteriorate etc.


GARANȚIA PRODUSELOR

Toate produsele comercializate de către site-ul desiro.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție făcând produsele din categoria produselor resigilate, dacă este cazul), în ambalajele originale sau conforme în cazul produselor resigilate, și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de grillmarket.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către importator sau distribuitor, după caz.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată la recepția mărfii pe adresa sales@desiro.ro.

În cazul produselor expuse, garanția acoperă aceeași perioadă ca pentru un produs nou, sigilat. În cazul produselor resigilate, perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs expus sau resigilat sunt aceleași cu cele valabile pentru produsele sigilate.

COMUNICAREA CU UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/Cumpărătorului cu desiro.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării și prin postarea opiniilor referitoare la produse în zonele de comentarii pentru produse.

desiro.ro își alocă dreptul neopozabil să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj inadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către aceștia. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu oferă un minim de informații (nr. de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia și îi dă dreptul acestuia din urmă să nu răspundă la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile înregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării desiro.ro din orice motive, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor linkuri publicate pe site.

FRAUDA

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze grillmarket.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va da dreptul grillmarket.ro de a solicita organelor competente punerea în mișcare a cercetării penale împotriva aceluia sau acelora care s-au făcut vinovați în acest sens.

FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din România aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forță majoră.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Eventualele litigii apărute între desiro.ro și Utilizatori/Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această rezolvare nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

DESIRO VISION SRL
Str. Aurel Suciu nr. 42, parter, bl. F, ap. 4

400440 Cluj-Napoca, jud. Cluj


v

Alimentăm pasiunea cu foc și design 100% românesc. Adunăm prietenii împreună pentru experiențe pozitive - o activitate care ne place tuturor: să gătim în aer liber cu și pentru prietenii și familia noastră.

Reset Password